Naše společnost má s těžbou dřeva a s jeho zpracováním dlouholeté zkušenosti, které zhodnocují jedinečnou technologii výroby kanadských srubových staveb. Know-how jsme získali přímo z Kanady a jako první ve střední Evropě ho po 30 let přizpůsobujeme našim podmínkám a stavebním normám. Naše opracování dřeva je čisté a precizní a jeho úroveň je porovnatelná s kvalitou, kterou dosahují i prestižní kanadské firmy zabývající se výstavbou srubových domů.


Kontrola kvality a technologie výroby

Základním předpokladem pro kvalitní stavbu je kvalitní materiál. Dřevo, které používáme pochází z vysokohorských poloh Malé a Velké fatry těžené z nadmořské výšky min. 600 m n.m. ze zralých dospělých a nekalamitních porostů. Je to velmi hustě rostlé dřevo, u kterého na 1 cm připadá 5-7 letokruhů. Tyto parametry má například rezonanční dřevo, ze kterého se vyrábí hudební nástroje. Takové dřevo má mnohem nižší koeficient lambda – součinitel tepelné vodivosti. Stavba z takového dřeva má výrazně lepší charakteristiky tepelněizolačních vlastností. Následně se na odvozním místě vybere vhodná kulatina, jejíž průměr se zjišťuje lesnickou průměrkou.

Takto vybraná kulatina se přiveze na manipulační skládku firmy, kde se vizuálně přebere ještě jednou a kusy odpovídající nejpřísnějším kvalitativním kritériím se vyberou pro výstavbu srubového domu. Zpravidla je to 50 % dřevní hmoty, která prošla prvním výběrem z odvozního místa lesnické lokality.

Kulatina vybraná pro výstavbu je okamžitě ošetřena impregnačním postřikem proti škůdcům, a navíc je celá manipulační skládka firmy zajištěna feromonovými lapači. K výstavbě srubových domů se používá kulatina se středovým průměrem 270-500 mm v závislosti na účelu, který má konkrétní stavba plnit a na klimatických podmínkách v lokalitě výstavby.

Standardně doporučujeme průměr 300 mm, který vyhovuje Evropské normě o tepelných ztrátách. Tepelný odpor dalších částí konstrukce stavby, jakou jsou okna, dveře, podlahy, stropy a střecha jsou navržené tak, aby vyhovovaly současné Evropské normě o energetických ztrátách.

vyrobny postup zruby


Výrobní postup srubu

zrub postup 011. Kulatina, která byla vybrána pro výstavbu je klasickým způsobem zbavovaná kůry a obkreslovaná, čím si dřevo zachovává svou přirozenou křivost a vzhled. Na povrchu kulatiny jsou zachované okrajové letokruhy, které vytváří v kolmém průřezu dřeva nejhustší vrstvu dřevní hmoty. Tím se zabezpečí jeho pevnost, stabilita a dlouhá životnost.

 

zrub postup 022. Do každé ručně oloupané kulatiny se taktéž ručně vyfrézuje drážka, která se dočistí dlátkem. Jednotlivé kulatiny se očíslují podle pořadí, ve kterém jsou kladené.

3. První vrstva kulatiny je seřezaná podélně do roviny tak aby plynule dosedla na podkladový hranol, který je ze spodní strany oddělený od základů hydroizolací. Vrchní plocha podkladového hranolu je pokrytá tepelnou izolací, která je následně přitlačená seřezanou stranou první řady kulatin.

 

zrub postup 034. Další řady kulatiny jsou kladené na sebe s tím, že v dosedací ploše mezi jednotlivými řadami kulatin je vložené tepelněizolační materiál. Jako izolace se používá minerální vata, ovčí vlna nebo vlněné pásy. Díky tomu jsou jakékoliv spáry eliminovány.

 

Postup montáže na základen zákazníka

montaz drevodom 011. Očíslovaná kulatina se vyloží z dopravního prostředku a ukládá se v pořadí, ve kterém byla zhotovena na montážní ploše firmy. První seřezaná kulatina se klade na zaizolovaný podkladový hranol.

 

montaz drevodom 022. Plocha stěn hrubé stavby se vybrousí a vyčistí od prachu. Následně je impregnována preventivním postřikem proti škůdcům. Po jeho zaschnutí se realizuje první nátěr základovým olejem. Na závěr se nanese jedna vrstva lazurovacího nátěru v interiéru a dvě vrstvy v exteriéru. Všechny námi používané nátěry jsou ekologické na bázi přírodního oleje.

 

Využijte naše profesionální služby a neváhejte nás kontaktovat >>